ZILL-doelen

Binnen de methode 'Kaatje Klank' staan volgende ZILL-doelen centraal:

Taalontwikkeling

Taalbeschouwing Nederlands:

TOtn2: Nadenken over de belangrijke aspecten van het taalsysteem. Daarbij taalbeschouwelijke termen gebruiken.

 

Talige grondhouding:

TOtg1: Plezier beleven aan taal en spelen met taal.

TOtg5: Bereid zijn om taal correct, verzorgd en gepast te gebruiken.

 

Monderlinge taalvaardigheid Nederlands:

TOmn1: Een mondelinge boodschap verwerken.

TOmn2: Een mondelinge boodschap overbrengen.

 

Motorische en zintuigelijke ontwikkeling

Kleinmotorisch bewegen:

MZkm3: Spraak- en gezichtsmotoriek beheersen

MZzo1: Gericht en intens waarnemen met de zintuigen.

MZzo2: Adequaat reageren op zintuigelijke impulsen.