Doelgroep

De doelgroep zijn kleuters uit de tweede kleuterklas. Door de geleidelijke opbouw, de sterke begeleiding en de specifieke klankselectie is deze methode erg geschikt voor kleuters met uitspraakmoeilijkheden, kleuters met een zwak fonemisch bewustzijn en kleuters met een andere thuistaal. Deze laatste doelgroep heeft een hoger risico op uitspraakproblemen en een zwak fonemisch bewustzijn. De methode is niet afgestemd op kleuters die nog helemaal geen of weinig ervaring (minder dan een jaar) met het Nederlands hebben.